Mapa

Baštová 5A
085 01 Bardejov

[ kontaktný formulár ] [ mapa ]

tel.: +421 903 938 640
e-mail:
 
web: www.workpower.sk

O nás

 

     Poskytujeme komplexné služby v oblasti sprostredkovania, prenajímania pracovných síl v strojárskom, stavebnom, automobilovom a inom priemysle na krátkodobé aj dlhodobé projekty. Spoločnosť sa opiera o predchádzajúce skúsenosti na slovenskom a európskom trhu zamestnávania.

     Našim hlavným cieľom je spokojnosť užívateľského zamestnávateľa, a tým pádom aj našich zamestnancov. Veľký dôraz kladieme na profesionalitu  a etiku poskytovaných služieb. V prípade záujmu o konkrétne profesie sme flexibilne a pohotovo pripravení.


Sme pripravený zabezpečiť odborníkov v oblasti:

- strojársky priemysel
- stavebníctvo
- automobilový priemysel
- logistika
- hotelierstvo a gastronómia

Naše výhody:

- znalosť slovenského a európskeho trhu
- personálno-právne poradenstvo
- individuálny prístup ku každému uchádzačovi
- zabezpečenie dopravy pracovníkov na miesto výkonu práce
- flexibilita, rýchlosť dodania alebo nahradenie pracovníka v prípade mimoriadnych situácií
- manažovanie projektov osobami hovoriacimi anglickým a nemeckým jazykom