Mapa

Baštová 5/A
085 01 Bardejov

[ kontaktný formulár ] [ mapa ]

tel.: +421 948 117 031
e-mail:
 
 
web: www.workpower.sk

O nás

Spoločnosť WorkPower s.r.o. je držiteľom povolenia Ústredia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na činnosť "Agentúra dočasného zamestnávania ADZ" a odboru Živnostenského podnikania na činnosť "Sprostredkovanie zamestnania za úhradu". Spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti sprostredkovania zamestnania, ubytovania a dopravy na miesto výkonu práce v strojárskom, stavebnom, automobilovom, potravinárskom a inom priemysle.
Spoločnosť bola založená v roku 2012. Opiera sa o predchádzajúce skúsenosti ich konateľov na slovenskom a EÚ trhu dočasného zamestnávania. Našim hlavným cieľom je spokojnosť uchádzača ako aj zamestnávateľa. Veľký dôraz kladieme na profesionalitu a etiku poskytovaných služieb. V prípade záujmu o prácu, sme tu pre Vás flexibilne a promptne pripravení.

Naše výhody:
  • znalosť slovenského a EÚ trhu práce
  • pridelení zamestnanci neplatia žiadne poplatky pred nástupom do zamestnania
  • personálno-právne poradenstvo
  • individuálny prístup ku každému uchádzačovi
  • garantujeme spracovanie a nakladanie s  vašimi  osobnými  údajmi  v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, výhradne za účelom sprostredkovania zamestnania, ktoré môžete kedykoľvek písomne vypovedať